< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Departement/Agentschap: VLAAMSE REGERING

Programma: PROVISIES

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VR0-1VBA2ZZ-PR

Omschrijving: PROVISIES


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak – goedgekeurd 635 635 0
2023 Opmaak - ontwerp 635 635 0 VR 2022 2810 MED.0398-12 BBT Hogere entiteiten.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 635 635 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 635 635 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 635 635 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 635 635 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 635 635 0
2022 Opmaak - ontwerp 635 635 0 VR 2021 2810 MED.0372-10 BBT Hogere Entiteiten.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 0 0 0 Rekeningenrapport_2021.pdf