< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Departement/Agentschap: KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Programma: APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: V10-1VIF2ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 5.491 5.482 0 VR 2024 1705 MED.0175-23 BBT Hogere entiteiten.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 5.235 5.235 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 5.235 5.235 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 5.141 5.141 0
2023 Opmaak - ontwerp 5.141 5.141 0 VR 2022 2810 MED.0398-12 BBT Hogere entiteiten.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 5.452 5.444 0 VR 2023 1205 MED.0167-7 BBT Hogere entiteiten.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 4.581 4.581 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 4.581 4.581 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 4.581 4.581 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 3.176 3.176 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 3.176 3.176 0
2022 Opmaak - ontwerp 3.176 3.176 0 VR 2021 2810 MED.0372-10 BBT Hogere Entiteiten.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf