< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

Code ISE: SH

Omschrijving ISE: STEDENBELEID


Begrotingsartikel: SJ0-1SMC2HA-WT

Omschrijving: ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 26.935 26.935 0 VR 2021 2810 MED.0372-1 BBT Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid en Audit Lokale Besturen.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 26.366 26.366 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 26.366 26.366 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 26.404 26.404 0
2021 Opmaak - ontwerp 26.404 26.404 0 VR 2020 2810 MED.0346-8 BBT BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 25.986 25.853 0 VR 2021 2105 MED.0177-10 BBT Stedenbeleid Audit LB.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 25.818 26.303 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 25.818 26.303 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 25.818 26.303 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 25.818 26.303 0 VR 2020 0405 MED.0146-4 BBT Binnenland.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 25.818 25.728 0
2020 Opmaak - ontwerp 25.818 25.728 0 VR 2019 0811 MED.0373-18 BBT Binnenlands bestuur, stedenbeleid en audit lokale besturen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 28.680 28.680 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 28.680 28.680 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 28.680 28.680 0
2019 opmaak - ontwerp 28.680 28.680 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf