< Start < Minister

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID

Code ISE: SG

Omschrijving ISE: BINNENLANDS BESTUUR


Begrotingsartikel: SJ0-1SMC2GB-WT

Omschrijving: ORGANISATIE VERKIEZINGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 979 153 0 VR 2021 2810 MED.0372-1 BBT Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid en Audit Lokale Besturen.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 100 95 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 100 95 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 100 95 0
2021 Opmaak - ontwerp 100 95 0 VR 2020 2810 MED.0346-8 BBT BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 25 469 0 VR 2021 2105 MED.0177-10 BBT Stedenbeleid Audit LB.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 25 250 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 25 250 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 25 250 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 25 250 0 VR 2020 0405 MED.0146-4 BBT Binnenland.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 0 0 0
2020 Opmaak - ontwerp 0 0 0 VR 2019 0811 MED.0373-18 BBT Binnenlands bestuur, stedenbeleid en audit lokale besturen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.484 1.982 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 1.484 1.982 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 1.435 1.435 0
2019 opmaak - ontwerp 1.435 1.435 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf