< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Programma: INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

Code ISE: SS

Omschrijving ISE: OVERHEIDSOPDRACHTEN


Begrotingsartikel: SH0-1SKA2SA-WT

Omschrijving: AANKOOPCENTRALE EN OVERHEIDSOPDRACHTEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 1.470 1.470 0 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 1.025 1.025 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 1.025 1.025 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 955 955 0
2021 Opmaak - ontwerp 955 955 0 VR 2020 2810 MED.0346-21 BBT ICT_.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 669 678 0 VR 2021 2105 MED.0177-3 BBT Digitalisering en FM.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 685 685 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 685 685 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 685 685 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 685 685 0 VR 2020 0405 MED.0146-16 BBT ICT en facilitair management.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 700 700 0
2020 Opmaak - ontwerp 700 700 0 VR 2019 0811 MED.0373-4 BBT digitalisering en interne dienstverlening VO.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 700 700 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 700 700 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 700 700 0
2019 opmaak - ontwerp 700 700 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf