< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Programma: INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

Code ISE: SQ

Omschrijving ISE: FACILITIES


Begrotingsartikel: SH0-1SKA2QC-WT

Omschrijving: ENERGIE GEBOUWEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 7.089 6.771 0 VR 2024 1705 MED.0175-22 BBT Digitalisering en FM.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 8.029 8.029 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 8.029 8.029 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 11.307 11.307 0
2023 Opmaak - ontwerp 11.307 11.307 0 VR 2022 2810 MED.0398-13 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf