< Start < Minister

Ronde: 2021 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN

Programma: DIGITALISERING

Code ISE: SN

Omschrijving ISE: DIGITALISERING


Begrotingsartikel: SC0-1SJA2NE-WT

Omschrijving: VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL II – INVESTERINGEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - ontwerp 5.000 500 0 VR 2020 2810 MED.0346-21 BBT ICT_.pdf