< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP DIGITAAL VLAANDEREN

Programma: DIGITALISERING

Code ISE: SN

Omschrijving ISE: DIGITALISERING


Begrotingsartikel: SC0-1SJA2NA-WT

Omschrijving: DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 823 1.743 0 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 11.079 11.079 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 11.079 11.079 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 11.079 11.079 0
2021 Opmaak - ontwerp 11.079 11.079 0 VR 2020 2810 MED.0346-21 BBT ICT_.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 18.884 18.370 0 VR 2021 2105 MED.0177-3 BBT Digitalisering en FM.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 16.130 16.130 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 16.130 16.130 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 16.130 16.130 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 16.130 16.130 0 VR 2020 0405 MED.0146-16 BBT ICT en facilitair management.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 16.414 16.414 0
2020 Opmaak - ontwerp 16.414 16.414 0 VR 2019 0811 MED.0373-4 BBT digitalisering en interne dienstverlening VO.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 18.154 18.154 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 18.154 18.154 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 17.171 17.171 0
2019 opmaak - ontwerp 17.171 17.171 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf