< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP DIGITAAL VLAANDEREN

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: SZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: SC0-1SAA2ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – ontwerp 16.188 16.188 0
2022 Opmaak - goedgekeurd 16.061 16.061 0
2022 Opmaak - ontwerp 16.061 16.061 0 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 15.966 15.965 0
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 13.718 13.718 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 13.718 13.718 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 13.597 13.597 0
2021 Opmaak - ontwerp 13.597 13.597 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 13.539 13.540 0 RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf