< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Code ISE: SO

Omschrijving ISE: INTERNATIONALE ECONOMISCHE BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING


Begrotingsartikel: SA0-1SPA2OA-WT

Omschrijving: INTERGEWESTELIJKE ONDERSTEUNING INTERNATIONAAL ONDERNEMEN


Bedragen (x 1000€):

Download