< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: RAMPENSCHADE

Code ISE: SM

Omschrijving ISE: RAMPENSCHADE


Begrotingsartikel: SA0-1SIA2MA-WT

Omschrijving: ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS


Bedragen (x 1000€):

Download