< Start < Minister

Ronde: 2021 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

Code ISE: SB

Omschrijving ISE: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING


Begrotingsartikel: SA0-1SEA4BF-WT

Omschrijving: FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - ontwerp 44 44 0 VR 2020 2810 MED.0346-22 BBT DKBUZA.pdf