< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

Code ISE: SB

Omschrijving ISE: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING


Begrotingsartikel: SA0-1SEA2BA-WT

Omschrijving: BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 4.079 4.079 0 VR 2021 2810 MED.0372-5 BBT DKBUZA.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 4.329 4.329 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 4.329 4.329 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 4.079 4.079 0
2021 Opmaak - ontwerp 4.079 4.079 0 VR 2020 2810 MED.0346-22 BBT DKBUZA.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 4.023 3.357 0 VR 2021 2105 MED.0177-4 BBT OVR en RS.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 3.101 3.741 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 3.101 3.741 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 3.101 3.741 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 3.101 3.741 0 VR 2020 0405 MED.0146-13 BBT Algemeen Regeringsbeleid.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 3.101 3.350 0
2020 Opmaak - ontwerp 3.101 3.350 0 VR 2019 0811 MED.0373-1 BBT Ondersteuning VR en Rampenschade.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 3.923 4.032 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 3.923 4.032 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 3.923 4.172 0
2019 opmaak - ontwerp 3.923 4.172 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf