< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: PROVISIES EN BELEIDSVELDOVERSCHRIJDENDE THEMA’S

Code ISE: SA

Omschrijving ISE: THEMA OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: SA0-1SBA2AA-PR

Omschrijving: EUROPEES VOORZITTERSCHAP 2024


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – ontwerp 500 500 0
2022 Opmaak - goedgekeurd 500 500 0
2022 Opmaak - ontwerp 500 500 0 VR 2021 2810 MED.0372-5 BBT DKBUZA.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf