< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP

Programma: ENERGIE

Code ISE: QK

Omschrijving ISE: ENERGIE


Begrotingsartikel: QE0-1QEE4KJ-WT

Omschrijving: IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID VIA KLIMAATFONDSFINANCIERING (ENERGIEFONDS)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 1.000 10.150 0 VR 2021 2810 MED.0372-7 BBT Energie en Klimaat.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 4.216 15.756 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 4.216 15.756 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 4.216 15.756 0
2021 Opmaak - ontwerp 4.216 15.756 0 VR 2020 2810 MED.0346-25 BBT Energie.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 1.347 3.706 0 VR 2021 2105 MED.0177-19 BBT Energie.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 3.500 8.210 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 3.500 8.210 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 3.500 8.210 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 3.500 8.210 0 VR 2020 0405 MED.0146-22 BBT Energie.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 5.000 13.040 0
2020 Opmaak - ontwerp 5.000 13.040 0 VR 2019 0811 MED.0373-28 BBT Energie.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 35.800 17.040 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 35.800 17.040 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 0 0 3.000
2019 opmaak - ontwerp 0 0 3.000 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf