< Start < Minister

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OMGEVING

Programma: ENERGIE

Code ISE: QK

Omschrijving ISE: ENERGIE


Begrotingsartikel: QB0-1QEE2KT-IS

Omschrijving: VLAAMS ENERGIEBEDRIJF (VEB)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 0 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-7 BBT Energie en Klimaat.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 133 133 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 133 133 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf