< Start < Minister

Ronde: 2020 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BRUSSEL

Code ISE: PE

Omschrijving ISE: BRUSSEL


Begrotingsartikel: PJ0-1PGI2EV-WT

Omschrijving: BEGROTINGSFONDS WERKING VOLWASSENENONDERWIJS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 Opmaak - ontwerp 633 633 0 VR 2020 2810 MED.0346-15 BBT Brussel.pdf
2020 2de aanpassing - ontwerp 633 633 0
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 633 633 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 633 633 0 VR 2020 0405 MED.0146-8 BBT Brussel.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf