< Start < Minister

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BRUSSEL

Code ISE: PE

Omschrijving ISE: BRUSSEL


Begrotingsartikel: PJ0-1PGI2EV-IS

Omschrijving: BEGROTINGSFONDS WERKING VOLWASSENENONDERWIJS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 633 633 0 VR 2019 0811 MED.0373-17 BBT Brussel.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf