< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: CULTUUR

Code ISE: HC

Omschrijving ISE: CULTURELE ORGANISATIES


Begrotingsartikel: HB0-1HCA2CR-IS

Omschrijving: MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 6.213 6.213 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 6.213 6.213 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 6.103 6.103 0
2023 Opmaak - ontwerp 6.103 6.103 0 VR 2022 2810 MED.0398-11 BBT Cultuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 6.111 6.111 0 VR 2023 1205 MED.0167-10 BBT Cultuur.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 5.580 5.580 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 5.580 5.580 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 5.580 5.580 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 5.580 5.580 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 5.580 5.580 0
2022 Opmaak - ontwerp 5.580 5.580 0 VR 2021 2810 MED.0372-3 BBT Cultuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf