< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: CULTUUR

Code ISE: HC

Omschrijving ISE: CULTURELE ORGANISATIES


Begrotingsartikel: HB0-1HCA2CJ-WT

Omschrijving: ENERGIEMAATREGELEN CULTUUR


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 3.860 3.071 0 VR 2024 1705 MED.0175-25 BBT Cultuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 16.500 16.500 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 16.500 16.500 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 16.500 16.500 0
2023 Opmaak - ontwerp 16.500 16.500 0 VR 2022 2810 MED.0398-11 BBT Cultuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf