< Start

Opsplitsing per Instelling

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE

AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS

ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA

ASSOCIATIE KU LEUVEN

ASSOCIATIE UNIVERSITEIT - HOGESCHOLEN LIMBURG

ASSOCIATIE UNIVERSITEIT EN HOGESCHOLEN ANTWERPEN

ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

BEHEER KUNSTSITE

BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES

CLEAN VISION INVEST

CM - ZORGKAS VLAANDEREN

COMMISIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND TURNHOUT

COMMISSIE EERSTELIJNSBIJSTAND OUDENAARDE

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ANTWERPEN

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT IEPER

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND GENT

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND KORTRIJK

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND TE BRUSSEL

COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND VEURNE

COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND DENDERMONDE

COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND LEUVEN

COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET ARRONDISSMENT MECHELEN

COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUGGE

COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND

DAB AUDIT VLAANDEREN

DAB BRV-FONDS

DAB CATERING EN SCHOONMAAK

DAB DOCUMENTBEHEER

DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING

DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN

DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING

DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS)

DAB FRANS MASEREEL CENTRUM

DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN

DAB KASTEEL VAN GAASBEEK

DAB LOODSWEZEN

DAB OVERHEIDSPERSONEEL

DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF)

DAB VLOOT

DBFM SCHOLEN VAN MORGEN

DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE

DE VLAAMSE WATERWEG

DE WERKVENNOOTSCHAP

DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN

DESINGEL

DIESTSEPOORT

DOMUS FLANDRIA

EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN

EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK

EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK

ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN

ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN

EVANGELISCHE THEOLOGISCHE FACULTEIT

EXCITE YOUTH FOR ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY

FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY

FLANDERS FUTURE TECHFUND

FLANDERS SPECIAL VENUES

FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL

FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN

FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN

GIGARANT

GRINDFONDS

HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES

HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI

INDOMI

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTEREN

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE

LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

LANDWAARTS SOCIAAL WOONKREDIET

LITERATUUR VLAANDEREN

LIVAN INFRASTRUCTURE

LRM GROEP

LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN

MEDIA INVEST VLAANDEREN

MIJN HUIS

MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN

MOEV

MUNTPUNT

MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN

NEUTRALE ZORGKAS VLAANDEREN

ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN - ZORGKAS VLAANDEREN

ONESTO WOONPUNT

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ

OPERA BALLET VLAANDEREN

OPGROEIEN REGIE

PENDELFONDS

PMV GROEP

PRIVATE UITBETALINGSACTOREN

PROJECT BRABO 1

RUBICONFONDS

SCHOOL INVEST

SITE KANAAL

SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL

SOLIDARIS ZORGKAS, ZORGKAS VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN

SPORT VLAANDEREN

SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER

STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED

SUSTAINABLE ENERGY VENTURES

TOEGANKELIJK VLAANDEREN

TOERISME VLAANDEREN

TOPSPORTHAL GENT

TOPSTUKKENFONDS

TUNNEL LIEFKENSHOEK

UHASSELT PLUS

UNIVERSITAIRE ASSOCIATIE BRUSSEL

UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

VIA NOORD ZUID KEMPEN

VIA R4-GENT

VIA-ZAVENTEM

VITARE

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS

VLAAMS DATANUTSBEDRIJF

VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING

VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS

VLAAMS MENSENRECHTENINSTITUUT

VLAAMS WONINGFONDS

VLAAMS-BRUSSEL FONDS

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

VLAAMSE HAVENS

VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD

VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE

VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN

VLAAMSE ZORGKAS

VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

VVOB

VZW DE RAND

VZW IGNATIUS SCHOLEN IN BEWEGING

WANDELAAR INVEST

Z33

ZORGKAS VAN DE LIBERALE ZIEKENFONDSEN MOB