< Start

Opsplitsing per Instelling

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE

AGENTSCHAP VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS

BEHEER KUNSTSITE

BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES

COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND

Daarkom Vlaams-Marokkaans Culturenhuis

DAB AUDIT VLAANDEREN

DAB CATERING EN SCHOONMAAK

DAB CENTRUM VOOR INFORMATIE COMMUNICATIE OPLEIDING EN VORMING IN DE WELZIJNSSECTOR (CICOV)

DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING

DAB FONDS TER BESTRIJDING VAN DE UITHUISZETTINGEN

DAB FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING

DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS)

DAB FRANS MASEREEL CENTRUM

DAB GRONDFONDS

DAB ICT

DAB KASTEEL VAN GAASBEEK

DAB LOODSWEZEN

DAB OVERHEIDSPERSONEEL

DAB UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL VOOR DE JEUGD

DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF)

DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED

DAB VLOOT

DBFM SCHOLEN VAN MORGEN

DE RAND

DE VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE

DE VLAAMSE WATERWEG

DE WERKVENNOOTSCHAP

DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN

DESINGEL

DIESTSEPOORT

DOMUS FLANDRIA

EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN

EIGEN VERMOGEN KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK

EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK

ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN

ESF - AGENTSCHAP VLAANDEREN

FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUICULTUURSECTOR

FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY

FLANDERS FUTURE TECHFUND

FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL

FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR

FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN

GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING

GIGARANT

GRINDFONDS

HET FONDS VOOR HET FLANKEREND ECONOMISCH BELEID - HERMESFONDS

HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES

HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIE

LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN

LIMBURGS KLIMAATFONDS

LITERATUUR VLAANDEREN

LIVAN INFRASTRUCTURE

LRM GROEP

LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN

LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE

MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDEREN

MOEV

MUNTPUNT

MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN

NLC BIS

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ

OPERA BALLET VLAANDEREN

OPGROEIEN REGIE

PENDELFONDS

PENSIOENFONDS VOOR DE RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN HET STATUTAIR PERSONEEL VAN DE NV VAN PUBLIEK RECHT VRT

PMV GROEP

PROJECT BRABO 1

RUBICONFONDS

SCHOOL INVEST

SITE KANAAL

SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN

SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN

SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL

SPORT VLAANDEREN

SPORTCOMPLEX VLAANDEREN - HEUSDEN-ZOLDER

STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED

SUSTAINABLE ENERGY VENTURES

TOEGANKELIJK VLAANDEREN

TOERISME VLAANDEREN

TOPSTUKKENFONDS

TUNNEL LIEFKENSHOEK

UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN

VIA NOORD ZUID KEMPEN

VIA R4-GENT

VIA-ZAVENTEM

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING - SYNTRA VLAANDEREN

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR SAMENWERKING ROND GEGEVENSDELING TUSSEN DE ACTOREN IN DE ZORG

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS

VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT

VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING

VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE

VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS

VLAAMS WONINGFONDS

VLAAMS-BRUSSEL FONDS

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

VLAAMSE HAVENS

VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN

VLAAMSE MILIEUHOLDING

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD

VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE

VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL

VLAAMSE VERENIGING VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN TECHNISCHE BIJSTAND

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN

VLAAMSE ZORGKAS

VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP

WANDELAAR INVEST