< Start < ISE < EB0-1EEB2GM-IS

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 1ste aanpassing – ontwerp 96_F_D_204_VLIR_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
96_F_D_204_VLIR_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
36.379 VR 2020 0405 MED.0146-11 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 95_F_D_204_VLIR_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
95_F_D_204_VLIR_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
36.413
2020 Opmaak - ontwerp 95_F_D_204_VLIR_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
95_F_D_204_VLIR_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
36.413 VR 2019 0811 MED.0373-21BIS BBT Onderwijs.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 86_F_D_204_VLIR_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
86_F_D_204_VLIR_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
32.476
2019 1ste aanpassing - ontwerp 86_F_D_204_VLIR_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
86_F_D_204_VLIR_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
32.476 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 86_F_E_VLIR_BO2019_1_Ontv_G.pdf
86_F_E_VLIR_BO2019_2_Uitg_G.pdf
32.478
2019 opmaak - ontwerp 86_F_E_VLIR_BO2019_1_Ontv.pdf
86_F_E_VLIR_BO2019_2_Uitg.pdf
32.478 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf