< Start < ISE < EC0-1ECB5DY-IS

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 10_E_B_188_FIO_BO2022_ART.pdf
1.118.177 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_3_Res.pdf
1.284.326
2021 1ste aanpassing – ontwerp 10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
10_E_B_188_FIO_BA2021_ART_3_Res.pdf
1.284.326 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 10_E_B_188_Hermes_BO2021_ART_amendement.pdf
1.076.035
2021 Opmaak - ontwerp 10_E_B_188_Hermes_BO2021_ART.pdf
1.076.035 VR 2020 2810 MED.0346-2 BBT EWI.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 188_Fonds voor Innoveren en Ondernemen_Uitvoer2020.pdf
3.232.493 VR 2021 2105 MED.0177-6 BBT EWI.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_3_Res.pdf
970.548
2020 2de aanpassing - ontwerp 10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_3_Res.pdf
970.548 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_3_Res.pdf
970.548
2020 1ste aanpassing – ontwerp 10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
10_E_B_188_Hermes_BA2020_ART_3_Res.pdf
970.548 VR 2020 0405 MED.0146-26 BBT EWI.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 10_E_B_188_Hermes_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
10_E_B_188_Hermes_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
10_E_B_188_Hermes_BO2020_ART_3_Res.pdf
787.026
2020 Opmaak - ontwerp 10_E_B_188_Hermes_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
10_E_B_188_Hermes_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
10_E_B_188_Hermes_BO2020_ART_3_Res.pdf
787.026 VR 2019 0811 MED.0373-6 BBT EWI.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 11_E_B_188_Hermes_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
11_E_B_188_Hermes_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
11_E_B_188_Hermes_BA2019_ART_3_Res.pdf
834.739
2019 1ste aanpassing - ontwerp 11_E_B_188_Hermes_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
11_E_B_188_Hermes_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
11_E_B_188_Hermes_BA2019_ART_3_Res.pdf
834.739 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 11_E_G_Hermes_BO2019_MVT_gewijzigd_22112018_1_Ontv_G.pdf
11_E_G_Hermes_BO2019_MVT_gewijzigd_22112018_2_Uitg_G.pdf
11_E_G_Hermes_BO2019_MVT_gewijzigd_22112018_3_Res_G.pdf
762.689
2019 opmaak - ontwerp 11_E_G_Hermes_BO2019_MVT_1_Ontv.pdf
11_E_G_Hermes_BO2019_MVT_2_Uitg.pdf
11_E_G_Hermes_BO2019_MVT_3_Res.pdf
762.689 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf