< Start < ISE < FB0-1FGD2GT-IS

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: MOEV


Bedragen (x 1000€):

Download