< Start < ISE < EB0-1EBB2AQ-IS

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 1ste aanpassing – ontwerp 50_E_B_124_VLIZ_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
50_E_B_124_VLIZ_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
15.418 VR 2020 0405 MED.0146-26 BBT EWI.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 49_E_B_124_VLIZ_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
49_E_B_124_VLIZ_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
11.997
2020 Opmaak - ontwerp 49_E_B_124_VLIZ_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
49_E_B_124_VLIZ_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
11.997 VR 2019 0811 MED.0373-6 BBT EWI.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 41_E_B_124_VLIZ_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
41_E_B_124_VLIZ_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
12.803
2019 1ste aanpassing - ontwerp 41_E_B_124_VLIZ_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
41_E_B_124_VLIZ_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
12.803 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 41_E_G_VLIZ_BO2019_1_Ontv_G.pdf
41_E_G_VLIZ_BO2019_2_Uitg_G.pdf
10.957
2019 opmaak - ontwerp 41_E_G_VLIZ_BO2019_1_Ontv.pdf
41_E_G_VLIZ_BO2019_2_Uitg.pdf
10.957 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf