< Start < ISE < HB0-1HCA2CQ-IS

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: DAB KASTEEL VAN GAASBEEK


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 2_H_A_60_Gaasbeek_BO2023_ART.pdf
2.992 VR 2022 2810 MED.0398-11 BBT Cultuur.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 2_H_A_60_Gaasbeek_BA2022_ART.pdf
2.482
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 2_H_A_60_Gaasbeek_BA2022_ART.pdf
2.482
2022 1ste aanpassing – ontwerp 2_H_A_60_Gaasbeek_BA2022_ART.pdf
2.482 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 2_H_A_60_Gaasbeek_BO2022_ART.pdf
1.844
2022 Opmaak - ontwerp 2_H_A_60_Gaasbeek_BO2022_ART.pdf
1.844 VR 2021 2810 MED.0372-3 BBT Cultuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 60_DAB Kasteel van Gaasbeek_BU2021.pdf
1.968 VR 2022 2005 MED.0181-16 BBT Cultuur.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 3_H_A_60_Gaasbeek_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
3_H_A_60_Gaasbeek_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
3_H_A_60_Gaasbeek_BA2021_ART_3_Res.pdf
1.801
2021 1ste aanpassing – ontwerp 3_H_A_60_Gaasbeek_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
3_H_A_60_Gaasbeek_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
3_H_A_60_Gaasbeek_BA2021_ART_3_Res.pdf
1.801 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 3_H_A_60_Gaasbeek_BO2021_ART.pdf
1.766
2021 Opmaak - ontwerp 3_H_A_60_Gaasbeek_BO2021_ART.pdf
1.766 VR 2020 2810 MED.0346-19 BBT Cultuur.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf