< Start < ISE < HB0-1HFD2NY-IS

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: SPORT VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 5_H_D_16_SportVl_BO2022_ART.pdf
243.144 VR 2021 2810 MED.0372-18 BBT Sport.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_4_Ruiter.pdf
243.982
2021 1ste aanpassing – ontwerp 5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
5_H_D_16_SportVl_BA2021_ART_4_Ruiter.pdf
243.982 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 5_H_D_16_SportVl_BO2021_ART.pdf
223.271
2021 Opmaak - ontwerp 5_H_D_16_SportVl_BO2021_ART.pdf
223.271 VR 2020 2810 MED.0346-12 BBT Sport 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 16_Sport Vlaanderen_Uitvoer2020.pdf
230.774 VR 2021 2105 MED.0177-13 BBT Sport.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_4_Ruiter.pdf
223.078
2020 2de aanpassing - ontwerp 6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_4_Ruiter.pdf
223.078 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_4_Ruiter.pdf
223.078
2020 1ste aanpassing – ontwerp 6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
6_H_D_16_SportVl_BA2020_ART_4_Ruiter.pdf
223.078 VR 2020 0405 MED.0146-5 BBT Sport Vlaanderen.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 6_H_D_16_SportVl_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
6_H_D_16_SportVl_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
6_H_D_16_SportVl_BO2020_ART_4_Ruiter.pdf
218.611
2020 Opmaak - ontwerp 6_H_D_16_SportVl_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
6_H_D_16_SportVl_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
6_H_D_16_SportVl_BO2020_ART_4_Ruiter.pdf
218.611 VR 2019 0811 MED.0373-10 BBT Sport.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 7_H_D_16_SportVl_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
7_H_D_16_SportVl_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
7_H_D_16_SportVl_BA2019_ART_4_Ruiter.pdf
211.334
2019 1ste aanpassing - ontwerp 7_H_D_16_SportVl_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
7_H_D_16_SportVl_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
7_H_D_16_SportVl_BA2019_ART_4_Ruiter.pdf
211.334 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 7_H_G_SportVl_BO2019_1_Ontv_G.pdf
7_H_G_SportVl_BO2019_2_Uitg_G.pdf
7_H_G_SportVl_BO2019_4_Ruiter_G.pdf
196.325
2019 opmaak - ontwerp 7_H_G_SportVl_BO2019_1_Ontv.pdf
7_H_G_SportVl_BO2019_2_Uitg.pdf
7_H_G_SportVl_BO2019_4_Ruiter.pdf
196.325 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf