< Start

ST HRTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 56.902 56.902

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 56.902 56.902 0 0 0
           SG0-1SKC2TA-WT   ORGANISATIEONTWIKKELING, RECRUTERING EN SELECTIE
1 1.106 1.106 0 0 0
           SG0-1SKC2TB-LO   DIVERSITEIT
1 478 478 0 0 0
           SG0-1SKC2TB-WT   DIVERSITEIT
1 766 766 0 0 0
           SG0-1SKC2TD-LO   PENSIOENBIJDRAGEN
1 30.479 30.479 0 0 0
           SG0-1SKC2TE-WT   GEMEENSCHAPPELIJKE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING (GDPB)
1 160 160 0 0 0
           SG0-1SKC2TF-WT   ORGANISME FINANCIERING PENSIOENEN
1 509 509 0 0 0
           SG0-1SKC2TG-PR   MIDDELEN SECTORAAL AKKOORD DVO
1 14.489 14.489 0 0 0
           SG0-1SKC2TX-IS   SOCIALE DIENST VOOR HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL
1 2.176 2.176 0 0 0
           SG0-1SKC2TY-IS   DAB OVERHEIDSPERSONEEL
1 6.739 6.739 0 0 0