< Start

SS OVERHEIDSOPDRACHTENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.470 1.470

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.470 1.470 0 0 0
           SH0-1SKA2SA-WT   AANKOOPCENTRALE EN OVERHEIDSOPDRACHTEN
1 1.470 1.470 0 0 0