< Start

SR ICTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 27.304 27.304

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 200 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 27.304 27.304 200 0 0
           SH0-9SKAARA-OP   GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN
1 0 0 200 0 0
           SH0-1SKA2RA-PA   GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN
1 0 0 0 0 0
           SH0-1SKA2RB-WT   ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER
1 105 105 0 0 0
           SH0-1SKA2RY-IS   DAB ICT
1 27.199 27.199 0 0 0