< Start

SQ FACILITIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 32.094 32.730

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 50 160 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 32.094 32.730 50 160 0
           SH0-9SKAAQA-OW   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 50 0 0
           SH0-9SKATQA-OW   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 0 160 0
           SH0-1SKA2QA-PR   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 0 0 0
           SH0-1SKA2QA-WT   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 23.446 23.446 0 0 0
           SH0-1SKA4QA-WT   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 3.642 4.278 0 0 0
           SH0-1SKA2QY-IS   DAB CATERING EN SCHOONMAAK
1 5.006 5.006 0 0 0