< Start

SP VASTGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 158.974 143.483

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 8.862 4.867 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 158.974 143.483 8.862 4.867 0
           SH0-9SKAAPB-OW   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 8.862 0 0
           SH0-9SKATPB-OW   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 0 4.867 0
           SH0-1SKA2PA-WT   BOUWPROJECTEN
1 33.853 13.172 0 0 0
           SH0-1SKA4PA-WT   BOUWPROJECTEN
1 20.105 25.295 0 0 0
           SH0-1SKA2PB-WT   VASTGOEDBEHEER
1 103.556 103.556 0 0 0
           SH0-1SKA4PB-WT   VASTGOEDBEHEER
1 250 250 0 0 0
           SH0-1SKA2PB-PA   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 0 0 0
           SH0-1SKA2PC-WT   VERWERVING VASTGOED
1 1.210 1.210 0 0 0