< Start

SP VASTGOEDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 138.098 114.577

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 340 9.967 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 138.098 114.577 340 9.967 0
           SH0-9SKAAPB-OW   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 340 0 0
           SH0-9SKATPB-OW   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 0 9.967 0
           SH0-1SKA2PA-WT   BOUWPROJECTEN
1 5.589 8.601 0 0 0
           SH0-1SKA4PA-WT   BOUWPROJECTEN
1 43.259 16.726 0 0 0
           SH0-1SKA2PB-WT   VASTGOEDBEHEER
1 89.000 89.000 0 0 0
           SH0-1SKA4PB-WT   VASTGOEDBEHEER
1 250 250 0 0 0
           SH0-1SKA2PB-LE   VASTGOEDBEHEER
1 0 0 0 0 0