< Start

SO INTERNATIONALE ECONOMISCHE BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 46.582 46.582

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 46.582 46.582 0 0 0
           SA0-9SPAAOY-OI   VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
3 0 0 0 0 0
           SA0-1SPA2OA-WT   INTERGEWESTELIJKE ONDERSTEUNING INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
3 750 750 0 0 0
           SA0-1SPA2OY-IS   VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
3 45.832 45.832 0 0 0