< Start

SN DIGITALISERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 89.203 87.143

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 947 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 89.203 87.143 947 0 0
           SC0-9SJAANA-OW   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 0 0 947 0 0
           SC0-1SJA2NA-WT   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 947 947 0 0 0
           SC0-1SJA2NC-WT   VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE
1 243 243 0 0 0
           SC0-1SJA2ND-PR   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL - BEHEER EN EXPLOITATIE
1 15.000 15.000 0 0 0
           SC0-1SJA2ND-WT   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL - BEHEER EN EXPLOITATIE
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NE-PR   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL - INVESTERINGEN
1 15.000 10.750 0 0 0
           SC0-1SJA2NE-WT   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL - INVESTERINGEN
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NF-WT   ENCOURS GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN
1 0 2.190 0 0 0
           SC0-1SJA2NG-WT   DATANUTSBEDRIJF
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NG-IS   DATANUTSBEDRIJF
1 765 765 0 0 0
           SC0-1SJA2NG-PA   DATANUTSBEDRIJF
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NH-WT   FLANDERS TECHNOLOGY AND INNOVATION WERKINGSTOELAGE
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NY-IS   EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN
1 57.248 57.248 0 0 0