< Start

SN DIGITALISERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 33.410 28.910

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 590 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 33.410 28.910 590 0 0
           SC0-9SJAANA-OW   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 0 0 590 0 0
           SC0-9SJAANA-OL   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NA-WT   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 11.079 11.079 0 0 0
           SC0-1SJA2NA-PA   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NA-LE   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NB-WT   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NC-WT   VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE
1 121 121 0 0 0
           SC0-1SJA2ND-WT   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL I – BEHEER EN EXPLOITATIE
1 5.111 5.111 0 0 0
           SC0-1SJA2NE-WT   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL II – INVESTERINGEN
1 5.000 500 0 0 0
           SC0-1SJA2NU-IS   VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NY-IS   EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN
1 12.099 12.099 0 0 0