< Start

SN DIGITALISERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 72.514 73.385

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 918 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 72.514 73.385 918 0 0
           SC0-9SJAANA-OW   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 0 0 918 0 0
           SC0-1SJA2NA-WT   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 918 1.838 0 0 0
           SC0-1SJA2NC-WT   VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE
1 243 243 0 0 0
           SC0-1SJA2ND-WT   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL I - BEHEER EN EXPLOITATIE
1 111 111 0 0 0
           SC0-1SJA2NE-WT   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL II - INVESTERINGEN
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NF-WT   ENCOURS GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN
1 0 4.621 0 0 0
           SC0-1SJA2NG-WT   DATANUTSBEDRIJF
1 0 0 0 0 0
           SC0-1SJA2NH-WT   FLANDERS TECHNOLOGY AND INNOVATION WERKINGSTOELAGE
1 1.000 1.000 0 0 0
           SC0-1SJA2NY-IS   EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN
1 70.242 65.572 0 0 0