< Start

SI BUITENLANDS BELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 9.564 9.564

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 153 5 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 9.564 9.564 153 5 0
           SA0-9SNAAIB-OW   INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VLAANDEREN
1 0 0 98 0 0
           SA0-9SNAAIB-OP   INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VLAANDEREN
1 0 0 35 0 0
           SA0-9SNAAID-OW   BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN
1 0 0 20 0 0
           SA0-9SNATIG-OW   FONDS WAPENHANDELGERELATEERDE BOETEN
1 0 0 0 5 0
           SA0-1SNA2IB-WT   INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VLAANDEREN
1 2.049 2.049 0 0 0
           SA0-1SNA2IB-PA   INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGING VAN VLAANDEREN
1 250 250 0 0 0
           SA0-1SNA2ID-WT   BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN
1 5.916 5.916 0 0 0
           SA0-1SNA4IG-WT   FONDS WAPENHANDELGERELATEERDE BOETEN
1 5 5 0 0 0
           SA0-1SNA2II-WT   PROTOCOL
1 244 244 0 0 0
           SA0-1SNA2IY-IS   VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP
1 1.100 1.100 0 0 0