< Start

SH STEDENBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 57.723 61.762

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 20 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 57.723 61.762 20 0 0
           SJ0-9SMCAHA-OW   ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN
3 0 0 20 0 0
           SJ0-1SMC2HA-WT   ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN
1 26.935 26.935 0 0 0
           SJ0-1SMC2HB-WT   INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN
1 30.788 34.827 0 0 0