< Start

SG BINNENLANDS BESTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.524.756 4.429.744

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 509 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 4.524.756 4.429.744 509 0 0
           SJ0-9SMCAGA-OW   EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN
1 0 0 509 0 0
           SJ0-9SMCAGD-OI   INITATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITAAL COMPONENT
1 0 0 0 0 0
           SJ0-9SMXAGF-OI   LOKAAL BOUWSHIFTFONDS
1 0 0 0 0 0
           SJ0-9SMCTGG-OW   BEGROTINGSFONDS VOOR INTERBESTUURLIJKE DIGITALISERING LOKALE OVERHEDEN
1 0 0 0 0 0
           SJ0-1SMC2GA-WT   EEN SAMENHANGEND BELEID INZAKE DE LOKALE EN DE PROVINCIALE BESTUREN
1 41.485 41.485 0 0 0
           SJ0-1SMC2GB-WT   ORGANISATIE VERKIEZINGEN
1 1.723 1.911 0 0 0
           SJ0-1SMC2GC-WT   FONDSEN LOKALE FINANCIERING
1 4.382.576 4.382.576 0 0 0
           SJ0-1SMC2GD-WT   INITATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITAAL COMPONENT
1 3.972 3.772 0 0 0
           SJ0-1SMC2GE-PR   PROVISIE SCREENINGSDIENST LOKALE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
1 0 0 0 0 0
           SJ0-1SMX2GF-WT   LOKAAL BOUWSHIFTFONDS
1 95.000 0 0 0 0
           SJ0-1SMC4GG-WT   BEGROTINGSFONDS VOOR INTERBESTUURLIJKE DIGITALISERING LOKALE OVERHEDEN
1 0 0 0 0 0