< Start

SF VLAAMSE RANDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 9.066 13.196

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 9.066 13.196 0 0 0
           SJ0-9SHDAFA-OW   RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD RANDBELEID
2 0 0 0 0 0
           SJ0-1SHD2FA-WT   RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD RANDBELEID
2 1.012 1.142 0 0 0
           SJ0-1SHD2FB-WT   VLAAMSE RANDFONDS
2 500 4.500 0 0 0
           SJ0-1SHD2FY-IS   VZW DE RAND
2 7.554 7.554 0 0 0