< Start

SF VLAAMSE RANDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 8.364 12.494

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 8.364 12.494 0 0 0
           SJ0-1SHD2FA-WT   RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD RANDBELEID
2 1.005 1.135 0 0 0
           SJ0-1SHD2FB-WT   VLAAMSE RANDFONDS
2 1.392 5.392 0 0 0
           SJ0-1SHD2FY-IS   VZW DE RAND
2 5.967 5.967 0 0 0