< Start

SE BRUSSELTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 55.790 56.841

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.628 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 55.790 56.841 2.628 0 0
           SJ0-9SGIAEB-OW   INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID
2 0 0 0 0 0
           SJ0-9SGIAEX-OI   VLAAMS BRUSSELFONDS
2 0 0 2.628 0 0
           SJ0-1SGI2EA-WT   EEN POSITIEF EN CONSTRUCTIEF PARTNERSCHAP MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2 31.877 31.877 0 0 0
           SJ0-1SGI2EB-WT   INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID
2 13.025 13.076 0 0 0
           SJ0-1SGI2EC-WT   DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN DE HOOFDSTAD
2 1.082 1.250 0 0 0
           SJ0-1SGI2ED-WT   VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
2 1.455 1.455 0 0 0
           SJ0-1SGI2ED-LE   VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
2 1.173 1.173 0 0 0
           SJ0-1SGI2EV-WT   CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS IN BRUSSEL
2 0 0 0 0 0
           SJ0-1SGI2EW-IS   MUNTPUNT
2 2.689 2.689 0 0 0
           SJ0-1SGI5EX-IS   VLAAMS BRUSSELFONDS
2 4.489 5.321 0 0 0