< Start

SE BRUSSELTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 49.992 50.044

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.819 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 49.992 50.044 2.819 0 0
           SJ0-9SGIAEX-OI   VLAAMS BRUSSELFONDS
2 0 0 2.819 0 0
           SJ0-1SGI2EA-WT   EEN POSITIEF EN CONSTRUCTIEF PARTNERSCHAP MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2 28.684 28.684 0 0 0
           SJ0-1SGI2EB-WT   INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID
2 11.898 12.329 0 0 0
           SJ0-1SGI2EC-WT   DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN DE HOOFDSTAD
2 1.255 1.255 0 0 0
           SJ0-1SGI2ED-WT   VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
2 1.686 1.686 0 0 0
           SJ0-1SGI2ED-LE   VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
2 1.133 1.133 0 0 0
           SJ0-1SGI2EV-WT   CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS IN BRUSSEL
2 0 0 0 0 0
           SJ0-1SGI2EW-IS   MUNTPUNT
2 2.492 2.492 0 0 0
           SJ0-1SGI5EX-IS   VLAAMS BRUSSELFONDS
2 2.844 2.465 0 0 0