< Start

SE BRUSSELTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 49.536 49.837

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.042 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 49.536 49.837 3.042 0 0
           SJ0-9SGIAEX-OI   VLAAMS BRUSSELFONDS
2 0 0 3.042 0 0
           SJ0-1SGI2EA-WT   EEN POSITIEF EN CONSTRUCTIEF PARTNERSCHAP MET DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2 28.341 28.317 0 0 0
           SJ0-1SGI2EB-WT   INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID
2 11.734 12.165 0 0 0
           SJ0-1SGI2EC-WT   DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN DE HOOFDSTAD
2 390 390 0 0 0
           SJ0-1SGI2ED-WT   VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
2 1.948 1.948 0 0 0
           SJ0-1SGI2ED-LE   VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN VAN DE VLAAMSE OVERHEID
2 1.094 1.094 0 0 0
           SJ0-1SGI2EV-WT   WERKING VOLWASSENENONDERWIJS
2 633 633 0 0 0
           SJ0-1SGI2EW-IS   MUNTPUNT
2 2.407 2.407 0 0 0
           SJ0-1SGI5EX-IS   VLAAMS BRUSSELFONDS
2 2.989 2.883 0 0 0