< Start

SD INTEGRATIE EN INBURGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 90.895 90.969

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 100 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 90.895 90.969 100 0 0
           SJ0-9SFCADA-OW   UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID
2 0 0 100 0 0
           SJ0-9SFCADY-OI   AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
1 0 0 0 0 0
           SJ0-1SFC2DA-WT   UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID
2 35.857 34.430 0 0 0
           SJ0-1SFC2DB-PR   PROVISIE PROJECTEN SAMENLEVEN
2 200 3.050 0 0 0
           SJ0-1SFC2DY-IS   AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
2 54.838 53.489 0 0 0