< Start

SC GELIJKE KANSENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 17.569 14.406

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 17.569 14.406 0 0 0
           SJ0-1SFC2CA-WT   UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID
2 16.397 13.234 0 0 0
           SJ0-1SFC2CY-IS   AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN
2 1.172 1.172 0 0 0