< Start

SB ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 10.459 10.459

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 44 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 10.459 10.459 0 44 0
           SA0-9SEATBA-OW   BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID
1 0 0 0 0 0
           SA0-9SEATBF-OW   FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN
1 0 0 0 44 0
           SA0-1SEA2BA-WT   BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID
1 4.329 4.329 0 0 0
           SA0-1SEA4BA-WT   BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID
1 0 0 0 0 0
           SA0-1SEA2BB-WT   OPENBARE STATISTIEKEN, STRATEGISCHE ANALYSE EN BELEIDSONDERZOEK
1 2.267 2.267 0 0 0
           SA0-1SEA2BC-WT   LANGETERMIJNSTRATEGIE EN TRANSVERSALE SAMENWERKING
1 1.097 1.097 0 0 0
           SA0-1SEX2BC-WT   LANGETERMIJNSTRATEGIE EN TRANSVERSALE SAMENWERKING
1 0 0 0 0 0
           SA0-1SEA2BD-WT   BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN
1 1.126 1.126 0 0 0
           SA0-1SEA2BE-WT   BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE DOSSIN
1 1.596 1.596 0 0 0
           SA0-1SEA4BF-WT   FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN
1 44 44 0 0 0