< Start

QT THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 21.892 24.112

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 400 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 21.892 24.112 0 400 0
           QF0-9QDGTTB-OW   GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)
3 0 0 0 400 0
           QF0-9QDGATE-OW   ONTVANGSTEN BELEID
3 0 0 0 0 0
           QF0-1QDG2TA-WT   GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN
3 21.430 23.622 0 0 0
           QF0-1QDG4TB-WT   GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)
3 462 462 0 0 0
           QF0-1QDG2TC-PR   PROVISIONEEL KREDIET VOOR BELEIDS- EN WERKINGSUITGAVEN BINNEN HET BELEIDSVELD WONEN
3 0 28 0 0 0