< Start

QQ AANBODZIJDE WONINGMARKTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.379.689 108.079

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.379.689 108.079 0 0 0
           QF0-9QDGAQK-OI   VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
3 0 0 0 0 0
           QF0-9QDGAQN-OI   VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)
3 0 0 0 0 0
           QF0-1QDG2QA-WT   EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD
3 38.243 38.346 0 0 0
           QF0-1QDG2QC-WT   EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD
3 0 0 0 0 0
           QF0-1QDG2QK-IS   VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
3 78.585 69.658 0 0 0
           QF0-1QDG5QK-IS   VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
3 1.262.861 0 0 0 0
           QF0-1QDG5QL-IS   DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH)
3 0 75 0 0 0
           QF0-1QDG5QM-IS   GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING
3 0 0 0 0 0
           QF0-1QDG5QN-IS   VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)
3 0 0 0 0 0