< Start

QQ AANBODZIJDE WONINGMARKTTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.341.354 113.930

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.341.354 113.930 0 0 0
           QF0-9QDGAQK-OI   VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
3 0 0 0 0 0
           QF0-1QDG2QA-WT   EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD
3 38.622 38.725 0 0 0
           QF0-1QDG2QC-WT   EEN BETER EN BREDER WOONAANBOD
3 0 0 0 0 0
           QF0-1QDG2QK-IS   VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
3 81.365 75.123 0 0 0
           QF0-1QDG5QK-IS   VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)
3 1.221.367 0 0 0 0
           QF0-1QDG5QL-IS   DAB FONDS FINANCIERING URGENTIEPLAN SOCIALE HUISVESTING (UPSH)
3 0 82 0 0 0
           QF0-1QDG5QM-IS   GARANTIEFONDS VOOR DE HUISVESTING
3 0 0 0 0 0
           QF0-1QDG5QN-IS   VLAAMS FINANCIERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)
3 0 0 0 0 0